• n

  こうけい - [口径]
  đường kính lỗ mở hết cỡ: いっぱいに開いた口径
  đường kính lỗ biểu diễn với đơn vị milimet: ミリメートルで表した口径
  đường kính lỗ cực đại: 最大口径

  Kỹ thuật

  ボア

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X