• n

  ぬけうら - [抜け裏] - [BẠT LÝ]
  うらみち - [裏道]
  đường nhỏ hẹp nên lái phải hết sức chú ý.: 狭い裏道で十分に気を付けて運転する

  Kỹ thuật

  バイウェイ
  バイロード

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X