• n

  りんかく - [輪郭]
  ヘム

  Tin học

  そとわく - [外枠]
  わく - [枠]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X