• n

  てつどう - [鉄道]
  đường xe lửa nối giữa 2 khu vực A và B: AとB間を結ぶ鉄道
  đường xe lửa đi từ: ~から放射状に延びる鉄道

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X