• v

    とおる - [通る]
    Người đó (mặc dù không phải là nhà khoa học) được coi là một nhà khoa học.: あの人は(学者でもないのに)学者として通っている。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X