• exp

    むれる - [蒸れる]
    cơm được hâm nóng lại: ご飯が蒸れる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X