• v

  きょうゆうする - [享有する]
  いただく - [戴く]
  きょうゆう - [享有]
  được hưởng quyền lợi: 権利享有
  được hưởng tài sản: 財産権の享有
  được hưởng tất cả quyền lợi và tự do: すべての権利および自由を享有できる
  きょよう - [許容]
  điều kiện được hưởng (khoan dung) cái chết nhẹ nhàng: 安楽死が許容される条件

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X