• exp

  もてる - [持てる]
  tác giả này rất được mọi người hoan nghênh: この作家は皆に持てている
  うける - [受ける]
  cứ làm cán bộ như thế thì được quần chúng hoan nghênh: このような幹部はみんなに受けるだろう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X