• v

    つたわる - [伝わる]
    được truyền từ miệng người này sang miệng người khác: 口から口と伝われる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X