• exp

    かいとう - [回答する]
    Vấn đề vật lý này khó nên không thể đưa ra giải pháp được.: この物理の問題は難しくて解答できない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X