• n

  なかだち - [仲立ち] - [TRỌNG LẬP]
  だいりにん - [代理人]
  Đại diện pháp luật cho người đã chết: 故人の法定代理人
  Đại diện địa phương: 現地代理人
  だいひょう - [代表]
  かわり - [代わり]
  đại diện cho ai: ~に代わりその名前において
  エージェント
  đôi khi người ta gọi một điệp viên là người đại diện bí mật: スパイは「シークレット・エージェント」と呼ばれるときもある
  tôi đã gửi bản thảo cho người đại diện của tôi : 私は原稿を私のエージェントに送った
  エージェンシー
  だいひょう - [代表する]
  anh ta đại diện cho đại học Tokyo: 彼は東京大学を代表する
  だいべん - [代弁する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X