• n, exp

  こうしゅうどうとく - [公衆道徳] - [CÔNG CHÚNG ĐẠO ĐỨC]
  Việc tuân thủ đạo đức cộng đồng: 公衆道徳を守ること
  Có hại cho đạo đức cộng đồng: 公衆道徳上有害である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X