• n

  どうり - [道理]
  せいどう - [正道]
  すじみち - [筋道]
  Cách suy nghĩ thông suốt đạo lý: 筋道の通った考え方をする
  Nói thấu đạo lý: 筋道の通った話
  ぎり - [義理]
  nhận ra (hiểu ra) đạo lý: 義理をわきまえる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X