• n

  ぶつどう - [仏道] - [PHẬT ĐẠO]
  ぶっきょう - [仏教]
  Trong đạo Phật, nhìn thấy vạn vật ở trạng thái vốn có của nó là điều vô cùng quan trọng.: 仏教では物事をありのままの姿で見ることが重要である
  Theo đạo Phật.: 仏教の教えを実践する
  ぶつ - [仏] - [PHẬT]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X