• n

  ととう - [徒党]
  kết bè phái/bè đảng: 徒党を組んで~する
  đảng phái đối lập: 不満を抱いた徒党
  とうばつ - [党閥] - [ĐẢNG PHIỆT]
  とうは - [党派]
  Sự khác biệt về đảng phái gây ảnh hưởng tới sự đoàn kết các thành viên trong nhóm: 党派の違いがその集団の団結に影響を及ぼした
  Luật pháp được các nhóm chính trị thuộc các Đảng phái thông qua.: その法律はある党派の政治家グループによって可決された
  とうそう - [党争] - [ĐẢNG TRANH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X