• n

  とうせき - [党籍] - [ĐẢNG TỊCH]
  dời khỏi Đảng/thoát li khỏi Đảng/khai trừ khỏi Đảng: 党籍を離脱する
  bị trục xuất khỏi Đảng/ bị khai trừ khỏi Đảng: 党籍を剥奪される

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X