• v

  きがん - [祈願]
  かきまぜる - [かき交ぜる]
  ことう - [孤島] - [CÔ ĐẢO]
  hòn đảo tự nhiên: 自然の孤島
  hòn đảo sinh thái: 生態的孤島
  hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương: 太平洋の孤島
  hoàng đế Pháp Napoleon đã bị trục xuất ra một hòn đảo chơ vơ ở nước ngoài: フランス皇帝ナポレオンは、孤島へ国外追放された
  しま - [島]
  たおす - [倒す]
  たおれる - [倒れる]
  とうしょ - [島嶼] - [ĐẢO DỮ]
  Liên minh quần đảo Alliance: 小島嶼国連合
  ねじりとる - [ねじり取る]
  ゆれる - [揺れる]

  Kỹ thuật

  アイランド
  ふれ - [振れ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X