• exp

  とうど - [凍土] - [ĐÔNG THỔ]
  địa tầng trên tầng đất bị đông cứng: 永久凍土層上の地層
  tầng đất vĩnh cửu đang dần tan: 溶けて行く永久凍土層

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X