• n

  ふようど - [腐葉土] - [HỦ DIỆP THỔ]
  mùn đất bám trên thực vật.: 植物でできた腐葉土
  mùn lá: 葉の腐葉土
  ふしょくど - [腐植土] - [HỦ THỰC THỔ]

  Kỹ thuật

  まね

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X