• v

  もがく - [藻掻く]
  たたかう - [闘う]
  Bố tôi đã đấu tranh với bệnh tật trong nhiều năm.: 父は長年病気を戦っていた。
  せんとう - [戦闘する]
  じたばたする
  じたばた
  うんどう - [運動する]
  phong trào đấu tranh đòi quyền tự trị: ~の完全自治を求めて運動する
  あらそう - [争う]
  đấu tranh vì cái gì: ~のために争う
  đấu tranh để thu lợi được gì: ~を得るために争う
  とうそう - [闘争]
  Đấu tranh chính trị ác liệt giữa ~: ~間の激しい政治闘争
  Đấu tranh về hệ tư tưởng: イデオロギー的闘争
  Đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi: アパルトヘイトに対する闘争

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X