• n

  まったん - [末端]
  ヘッド
  はし - [端] - [ĐOAN]
  とう - [頭]
  せんとう - [先頭]
  đầu trang: ページの先頭
  người đứng đầu, lãnh đạo: 先頭に立っている人
  かしら - [頭]
  うら - [末] - [MẠT]
  あたま - [頭]

  Kỹ thuật

  ターミナル
  トップ
  ノーズ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X