• n

  かいしめ - [買い占め]
  công ty đó đã đầu cơ bất động sản của cả vùng này: その会社はこの一帯の不動産を買い占めた
  đầu cơ hàng hóa trên thị trường: 商品を市場で買い占める
  かいおき - [買い置き] - [MÃI TRÍ]
  おもわく - [思惑]
  Đầu cơ chính trị: 政治上の思惑
  đầu cơ mang tính chính trị: 政治的な思惑がある
  おもわく - [思わく]
  đầu cơ tích trữ: 思わく買い

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X