• exp

  しまつ - [始末]
  しゅうし - [終始]
  しゅび - [首尾]
  ぜんご - [前後]

  Tin học

  ターミナル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X