• n, exp

  インプット
  đầu giắc cắmvào của âm thanh và hình ảnh: オーディオ・ビデオ用インプット
  hộp đầu vào: インプットボックス
  liên quan đến đầu vào: インプット連関
  thiết bị đầu vào: インプット・デバイス
  điều chỉnh đầu vào của...: ~からのインプットを調整する
  (sự) củng cố đầu vào: インプット強化

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X