• adv

  いっぱい - [一杯]
  いっぱい - [一杯]
  Đổ đầy nước vào xô.: バケトに水を一杯入れる。
  Chiều hôm nay có đầy việc phải làm.: 今日の午後はやることがいっぱいある。
  じゅうまん - [充満する]
  たっぷり
  フル
  みちる - [満ちる]
  trăng đầy: 月が満ちる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X