• n

  まめ - [豆] - [ĐẬU]
  さやえんどう
  あおえんどう - [青豌豆] - [THANH * ĐẬU]
  とまる - [止まる]
  chim đậu trên cành cây: 鳥が木の枝に止まっている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X