• n

  かいなん - [海難]
  bị đắm tàu: 海難を受けた
  công ty cứu hộ (trục vớt) tàu bị đắm: 海難救助会社
  thuyền cứu nạn tàu đắm: 海難救助船
  tai nạn đắm tàu: 海難事故

  Kỹ thuật

  レック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X