• n

  とうきゅう - [等級]
  カースト
  Người Balamôn là những thành viên thuộc đẳng cấp cao nhất của đạo Hindu: バラモンはヒンドゥー教の最高カーストの構成員だ
  Mọi người ở tất cả các đẳng cấp: あらゆるカーストの人々
  Chế độ giai cấp (phân biệt đẳng cấp) là chế độ được kế thừa từ lâu đời của Ấn Độ: カースト制度は、インドの世襲的階級制度だ
  Có thể vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X