• exp

    とくちょう - [特長]
    Bao giờ có thể giới thiệu đặc trưng này cho khách hàng: この特長はいつお客様にご紹介すればいいでしょうか?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X