• n, exp

  がいこうとっけん - [外交特権] - [NGOẠI GIAO ĐẶC QUYỀN]
  yêu cầu được hưởng (đặc) quyền (miễn trừ) ngoại giao đối với ~: ~について外交特権を求める
  chấp nhận (đặc) quyền (miễn trừ) ngoại giao: 外交特権を是認する
  xâm phạm (vi phạm) (đặc) quyền (miễn trừ) ngoại giao theo công ước Vienna: ウィーン条約に基づく外交特権の侵害

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X