• adj

  キャラクター
  Cái đĩa nhạc này thu được rất nhiều hình ảnh đặc trưng: そのCDには、いろいろなキャラクターのイメージがいくつかずつ収められている
  Cậu có thể mua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân tộc và những cái đĩa ở cửa hàng bách hoá. Hoặc cậu có thể mua một số đồ dùng văn phòng với những đặc trưng đán
  かくべつ - [格別]
  phong cách viết của anh ấy rất đặc trưng: 彼の書く文体は格別で独特だ
  とくしつ - [特質]
  とくしょくをあらわす - [特色を表す]
  とくせい - [特性] - [ĐẶC TÍNH]
  Một vi rút trơ có những đặc trưng sinh vật là khi nó tiếp xúc với tế bào nó có thể xâm nhập vào.: 無生物のようにみえるウイルスが, 侵入できる細胞に出会うと, 生物としての特性を帯びる.
  とくちょう - [特徴]
  đặc trưng bề ngoài như là tóc vàng hay chiều cao: ブロンドの髪や身長などの身体的特徴

  Kỹ thuật

  がすたーびんとくせい - [ガスタービン特性]

  Tin học

  きのう - [機能]
  とくしつ - [特質]
  とくせい - [特性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X