• v

  ふせる - [伏せる]
  đặt đường ống: パイプを伏せる
  ていきする - [提起する]
  ちゅうもん - [注文する]
  Chúng tôi đã đặt chiếc máy đó từ một công ty của Đức.: 我が社はドイツの会社にその機械を注文した。
  すえる - [据える]
  bức tượng đang được đặt ở trên bàn: 像は机の上に据えてある
  かける - [懸ける]
  đặt vận mệnh vào....: ~に命を懸ける
  đặt hi vọng vào việc gì/ai: ~に望みを懸ける
  おく - [置く]

  Kỹ thuật

  レー

  Tin học

  マウント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X