• n

  ていこく - [帝国]
  đế quốc/đế chế to lớn hùng mạnh: 広大な帝国
  vương quốc xuất bản: 出版帝国
  chủ nghĩa đế quốc Tây Ban Nha đã từng có quyền lực mạnh: かって強大であったスペイン帝国
  インペリアル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X