• n

  ...まで
  あらわれる - [現われる]
  いらっしゃる
  おもむく - [赴く]
  きたる - [来る]
  くる - [来る]
  ちゃく - [着]
  Chiếc máy bay này đến Narita lúc 3 giờ chiều.: この飛行機の成田着は午後3時だ。
  つく - [着く]
  Khi nào bao hàng đến thì hãy báo cho chúng tôi biết.: 小包が着いたら知らせてください。
  とうたつ - [到達する]
  とうちゃく - [到着]
  とうちゃく - [到着する]
  Cảnh sát đến hiện trường.: 警察が現場に到着した。
  とどく - [届く]
  thư đã đến: 手紙が届いた
  やってくる - [やって来る]

  Tin học

  ちゃくしん - [着信]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X