• n, exp

  かいせいあん - [改正案] - [CẢI CHÍNH ÁN]
  bỏ phiếu về đề án sửa đổi: 改正案について採決する
  để thông qua đề án sửa đổi thì cần số đại biểu quy định là 4 người: その改正案の通過には、4人という定足数が必要とされる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X