• n

  ようりょう - [要領]
  てきよう - [摘要]
  soạn thảo/phác thảo một bản đề cương: 摘要を作成する
  đọc một bản đề cương: 講義摘要を読む
  bản đề cương ngắn gọn về kỹ thuật: 技術摘要公告書
  あらまし
  あらすじ - [粗筋]
  アウトライン
  Đề cương ghi nhớ ở trong đầu: ~の大まかなアウトラインが頭にある
  たいこう - [大綱]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X