• n

  げんきゅう - [言及]
  đề cập một cách gián tiếp nhưng rõ ràng: ~への間接的ではあるが明確な言及
  nhắc đến (đề cập đến) trong bài nói: スピーチの中での言及
  nói đến (đề cập đến) cái gì đó không được phổ biến: 嫌われている~についての言及
  xem xét sự gia tăng về con số được nhắc đến (đề cập tới): 言及された数字の増加を考える
  げんきゅう - [言及する]
  chỉ nhắc đến (đề cập tới, nhắc tới, đề cập đến) trong hai, ba trang: 2~3ページについてだけ言及する
  đề cập thêm về: ~についてさらに言及する
  nói đến (đề cập tới, nói tới, đề cập đến) cái gì một cách cụ thể: ~について具体的に言及する
  nhắc đến (đề cập tới, nói tới, đề cập đến) nhiều lần về ~: ~
  についてはなす - [について話す]
  ふれる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X