• v

  げんきゅう - [言及する]
  chỉ nhắc đến (đề cập tới, nhắc tới, đề cập đến) trong hai, ba trang: 2~3ページについてだけ言及する
  đề cập thêm về: ~についてさらに言及する
  nói đến (đề cập tới, nói tới, đề cập đến) cái gì một cách cụ thể: ~について具体的に言及する
  nhắc đến (đề cập tới, nói tới, đề cập đến) nhiều lần về ~: ~
  いいおよぶ - [言い及ぶ]
  đề cập đến cả vấn đề tình hình nội bộ (nội tình) công ty: 会社の内情にまで言い及ぶ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X