• v

  よう - [様]
  ほうち - [放置する]
  おく - [置く]
  Tôi xin phép về trước vì tôi còn để lũ trẻ ở nhà.: 子供を家に置いてきましたのでこれで失礼致したます。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X