• v

    はなす - [離す]
    để A càng xa B càng tốt: AをできるだけBから離す

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X