• n

  ばしょ - [場所]
  ちてん - [地点]
  Địa điểm chuyển đổi: 乗り継ぎ地点
  かしょ - [箇所]
  đánh dấu vào địa điểm: その箇所にチェックマークを付ける

  Kỹ thuật

  ステーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X