• n, exp

  えいぎょうしょ - [営業所] - [DOANH NGHIỆP SỞ]
  có trụ sở kinh doanh (địa điểm kinh doanh) chính tại: その主たる営業所を~に有する
  cần đặt văn phòng kinh doanh (địa điểm kinh doanh) tại: ~に営業所を作る(設置する)事が不可欠だ
  đóng cửa trụ sở kinh doanh (địa điểm kinh doanh) tại Bắc Mỹ : 北米販売営業所を閉鎖する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X