• Tin học

  あんじばんちしてい - [暗示番地指定]
  あんもくアドレシング - [暗黙アドレシング]
  あんもくアドレスしてい - [暗黙アドレス指定]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X