• n

  フォーマット
  アウトライン
  Dữ liệu phác thảo có thể đọc bằng máy đã được mã hóa theo định dạng đặc biệt : 特殊フォーマットでデジタルコード化した機械可読型アウトラインデータ

  Tin học

  しょしきつけ - [書式付け]
  フォーマッティング
  フォーマット
  フォーマティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X