• n

  ていぎ - [定義]
  các loại định nghĩa: さまざまな定義
  định nghĩa thích hợp của từ khó hiểu này: その難解な言葉の適切な定義
  ていぎ - [定義する]
  Quyển từ điển này định nghĩa "Yes man" là "người luôn đồng ý với ý kiến của ông chủ hoặc người lãnh đạo".: この辞書は「イエスマン」を「雇い主・指導者などの意見に常に同意する人」と定義している。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X