• n

  こうせい - [恒星]
  Định tinh khối lượng nhỏ: 質量の小さい恒星
  Catalo của định tinh bầu trời phương nam: 南天恒星のカタログ
  Từ trường định tinh: 恒星磁場

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X