• exp

  よみかき - [読み書き]
  tiếp tục tình trạng mù chữ và chưa được đào tạo: 読み書きができず何の訓練を受けられない状態が続く
  Anh ta không biết đọc và viết nhạc: 彼は楽譜の読み書きができなかった。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X