• n

  おんどく - [音読]
  Đọc to thành tiếng ~ nhiều lần (đọc đi, đọc lại): ~を何度も何度も音読する
  đọc to thành tiếng (đọc thầm) giáo trình (sách giáo khoa) : 教科書を音読する(黙読する)
  ろうどく - [朗読する]
  đọc bản cáo trạng tại tòa án: 法廷で起訴状を朗読する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X