• n

  おんどく - [音読]
  Đọc to thành tiếng ~ nhiều lần ( đọc đi, đọc lại): ~を何度も何度も音読する
  đọc to thành tiếng (đọc thầm) giáo trình (sách giáo khoa) : 教科書を音読する(黙読する)
  おんどく - [音読する]
  Tôi thường đọc to sách giáo khoa lên mỗi khi ôn tiếng Anh.: 僕は英語の復習をする時には必ず教科書を音読することにしている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X