• n

  たいりつする - [対立する]
  きょうそうする - [競争する]

  Kỹ thuật

  ヘッド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X